INFORMATIE

Pastoraal team:
Pastoor Jan Geilen tel. 045 5241208 b.g.g. 06 25393435, e-mailadres: pastoor@bavonuth.nl
Catechist / pastoraal werker Léon Theunissen tel. 06 43225724; e-mailadres: leon.theunissen@sevagram.nl

Koster: dhr. Schra Rijkx, tel. 06 50508913
Koster: dhr. Frank Bisscheroux, tel. 06 14933993

Overige e-mailadressen:
secretariaat@parochieclustermeerkerk.nl
facilities@bavonuth.nl (bouwzaken)
redactiekerkklokje@bavonuth.nl

Kerkdiensten:
zondag om 09.30 uur.
maandag en vrijdag om 09.00 uur (bij het Maria-altaar).

Doopvoorbereiding:
Lees hier de informatie over de doopvoorbereiding in onze parochie.

Pastorale wilsverklaring:
Download hier de Pastorale wilsverklaring.

Kerkbijdrage aftrekken bij uw belastingaangifte:
Lees hier de voorwaarden.

Parochiële tarieven per 1 januari 2020:
Misintenties:
- door de week € 10,- 
- weekend € 25,-

rouw- en trouwdienst € 475,- 
organist € 30,-
zang € 25,-

kerkbijdrage-norm per jaar € 120,- 
(met recht op volledige vrijstelling bij rouw- en trouwdienst)

Vaak vragen parochianen hoe het nu zit met de kosten van een uitvaartmis of crematieviering in relatie tot de betaalde kerkbijdrage.
Welnu: De kosten voor een uitvaartmis of crematieviering bedraagt momenteel € 475,--, naar advies van het Bisdom. Wanneer nu de betreffende persoon of een inwonend familielid deelnemer is aan de kerkbijdrage, worden de bijdragen van de laatste 4 jaar op de kosten van de uitvaartmis of crematieviering in mindering gebracht en het restant bedrag, indien er nog een restant zou zijn, in rekening gebracht.
We hopen dat we hiermee een onduidelijkheid hebben verhelderd.

avondwake
- gevolgd door uitvaartdienst in de kerk € 20,- 
- zonder uitvaartdienst in de kerk € 100,-

begeleiding naar crematorium door vrijwilliger: gratis
begeleiding naar crematorium door priester:
- na uitvaartdienst in de kerk € 60,-
- zonder uitvaartdienst in de kerk € 75,-
crematiedienst door priester € 475,-

Parochiebureau voor vragen en intenties op dinsdag en vrijdag in de pastorie door vrijwilligers uit de parochie.
Op vrijdag is Pastoor Geilen aanwezig.
Telkens van 09.30 -10.30 uur, tel. 5241208.
Parochiebureau pastoraal: donderdag van 14.00 - 16.00 uur, tel. 5241208.

Klussendienst: telefonisch opgeven (5241208) op dinsdag en vrijdag van 9.30u.-10.30u.

Bestuur Parochiecluster Méér-kerk
Voorzitter / Algemene zaken:

Pastoor Jan Geilen, tel. 045 5241208 of 06 25393435
pastoor@bavonuth.nl
Secretaris / Liturgische zaken:
Silvia Stals, tel. 06 52642543
secretariaat@parochieclustermeerkerk.nl
Penningmeester:
Ellis Bisscheroux, tel. 06 10607921
finadm@parochieclustermeerkerk.nl
Gebouwenbeheer / Verzekering / Energie / Duurzaamheid:
Jos Smeets; René Jenniskens
gebouwen@parochieclustermeerkerk.nl
Pastoraal / Diaconaal
Katinka Bemelmans, tel. 06 41283160
Vrijwilligers
Ans Bex; John Wouters

Bankrekeningnummers:
Kerkbijdrage: NL50 RABO 0137 7015 19 of NL90 INGB 0001 0346 51 t.n.v. Parochie H. Bavo
Misintenties, giften en andere betalingen: NL32 RABO 0137 7038 80 t.n.v. Parochie H. Bavo


Pastorie: Stationsstraat 191, 6361 BH Nuth, tel. 045 5241208.
Parochiegebouw: Kabuuske, Wilhelminastraat 1, 6361 CA Nuth

Pastorie Locatie Kabuuske
Pastorie Adres H. Bavokerk Kabuuske


>>Lijst van pastoors in Nuth

Privacyverklaring
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming – kortweg AVG – van kracht geworden.
Dit is een nieuwe wet die in alle landen van de Europese Unie de privacy van burgers beter wil beschermen.
Ook de R.K. Kerk, dus ook onze parochie, heeft hiermee te maken.
In onderstaand document is aangegeven hoe onze parochie hieraan invulling geeft.
Privacyverklaring parochie H. Bavo

TerugTerug