INFORMATIE

Pastoraal team:
Pastoor Jan Geilen tel. 045 5241208 b.g.g. 06 25393435, e-mailadres: pastoor@bavonuth.nl
Kapelaan Amal (Arockiam Amalraj), tel. 06 84885884; e-mailadres: kapelaan.amal@bavonuth.nl

Koster: dhr. H. van de Berg, tel. 045 5242134

Overige e-mailadressen:
secretariaat@bavonuth.nl
facilities@bavonuth.nl (bouwzaken)
redactiekerkklokje@bavonuth.nl

Kerkdiensten:
zondag om 09.30 uur.
Vanaf januari 2019 vervalt de mis op zaterdagavond.
Opgegeven intenties worden doorgeschoven naar de eropvolgende zondag.

zondag om 12.00 uur: "Poolse" mis; contactpersoon: pastoor B. Malys S. Chr. (Horst-Meterik) tel. 077-3988600.
maandag, woensdag en vrijdag om 09.00 uur (in de sacristie).

Kerkadres:
Dorpstraat 24, 6361 EL Nuth

Doopvoorbereiding:
Lees hier de informatie over de doopvoorbereiding in onze parochie.

Pastorale wilsverklaring:
Download hier de Pastorale wilsverklaring.

Parochiële tarieven per 1 januari 2019:
Misintenties:
- door de week € 10,- 
- weekend € 25,-

rouw- en trouwdienst € 440,- 

kerkbijdrage-norm per jaar € 110,- 
(met recht op volledige vrijstelling bij rouw- en trouwdienst)

Vaak vragen parochianen hoe het nu zit met de kosten van een uitvaartmis of crematieviering in relatie tot de betaalde kerkbijdrage.
Welnu: De kosten voor een uitvaartmis of crematieviering bedraagt momenteel € 440,--, naar advies van het Bisdom. Wanneer nu de betreffende persoon of een inwonend familielid deelnemer is aan de Kerkbijdrage, worden de bijdragen van de laatste 4 jaar op de kosten van de uitvaartmis of crematieviering in mindering gebracht en het restant bedrag, indien er nog een restant zou zijn, in rekening gebracht.
We hopen dat we hiermee een onduidelijkheid hebben verhelderd.

avondwake
- gevolgd door uitvaartdienst in de kerk € 20,- 
- zonder uitvaartdienst in de kerk € 100,-

begeleiding naar crematorium door vrijwilliger: gratis
begeleiding naar crematorium door priester:
- na uitvaartdienst in de kerk € 60,-
- zonder uitvaartdienst in de kerk € 75,-
crematiedienst door priester € 440,-

Parochiebureau voor vragen en intenties op dinsdag en vrijdag in de pastorie door vrijwilligers uit de parochie.
Op vrijdag is Pastoor Geilen aanwezig.
Telkens van 09.30 -10.30 uur, tel. 5241208.

Klussendienst: telefonisch opgeven (5241208) op dinsdag en vrijdag van 9.30u.-10.30u.

Kerkbestuur:
Voorzitter: Pastoor Jan Geilen tel. 045 5241208
Secretaris: dhr. H. Franssen, tel. 043 4592296
Penningmeester: dhr. R. Krikke, tel. 045 5650121
Bouwzaken: dhr. J. Spaetgens, tel. 045 5242496
Bestuurslid: mevr. G. Waltmans-Evers, tel. 045 5242714

Bankrekeningnummers:
Kerkbijdrage: NL50 RABO 0137 7015 19 of NL90 INGB 0001 0346 51 t.n.v. Parochie H. Bavo
Misintenties en andere betalingen: NL32 RABO 0137 7038 80 t.n.v. Parochie H. Bavo
Giften t.b.v. het monument de Bavokerk: NL04 RABO 0151 9921 93 t.n.v. Parochie H. Bavo

Pastorie: Stationsstraat 191, 6361 BH Nuth, tel. 045 5241208.
Parochiegebouw: Kabuuske, Wilhelminastraat 1, 6361 CA Nuth

Pastorie Locatie Kabuuske
Pastorie Adres H. Bavokerk Kabuuske


>>Lijst van pastoors in Nuth

Privacyverklaring
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming – kortweg AVG – van kracht geworden.
Dit is een nieuwe wet die in alle landen van de Europese Unie de privacy van burgers beter wil beschermen.
Ook de R.K. Kerk, dus ook onze parochie, heeft hiermee te maken.
In onderstaand document is aangegeven hoe onze parochie hieraan invulling geeft.
Privacyverklaring parochie H. Bavo

TerugTerug