KERKBIJDRAGE AFTREKKEN BIJ UW BELASTINGAANGIFTE

Voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften bij uw belastingaangifte.
Uw gift is een periodieke gift als:
- u de gift hebt laten vastleggen
- u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar Parochie H. Bavo, die de ANBI-status heeft met RSIN/fiscaal (identificatie)nummer 003112834.
- deze bedragen steeds even hoog zijn
- u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging. De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.
- de ANBI of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift
Als uw periodieke gift voldoet aan deze voorwaarden, kunt u die aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.

Invulformulier periodieke gift:
Download hier het invulformulier periodieke gift.
Het RSIN/fiscaal (identificatie)nummer van de parochie is: 003112834

Gebruik het formulier 'Periodieke gift in geld' als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan onze kerk. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor de ontvangende instelling. Als alles is ingevuld, kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren.
Let op! U hoeft dit formulier niet naar de belastingdienst te sturen. Dit formulier is voor uzelf en het goede doel aan wie u de gift doet. U moet de overeenkomst wel goed bewaren. De belastingdienst kan de aangifte controleren en om deze schriftelijke overeenkomst vragen.
Terug