U kunt een bijdrage leveren aan de herinrichting van de kerk door een gift over te maken naar rekeningnummer:
NL04 RABO 0151 9921 93 t.n.v. Parochie H. Bavo m.v.v. herinrichten kerk.
     

Actueel

Processie
Communieviering
Paasviering