VRIJWILLIGERSAVOND 2024

Vrijdag 19 januari vond weer de jaarlijkse vrijwilligersavond plaats. Dit 'dankjewel-treffen' was georganiseerd door het kerkbestuur. John Wouters heeft de vrijwilligers in zijn portefeuille en organiseerde de avond en voerde dan ook het woord.
Het bestuur wilde op deze bijeenkomst alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet voor onze parochie.
John vroeg aandacht voor de beweging die gaande is in de parochie. De Bavoparochie is nu opgenomen in een cluster van drie parochies als clusterparochie Mr-kerk: Nuth, Wijnandsrade en Vaesrade. In 2025 zal er een cluster gevormd worden van zes parochies met Hulsberg, Schimmert en Arensgenhout samen.
Het bestuur stelt zichzelf een aantal vragen:
- Is het bestuur genoeg zichtbaar in de parochie? De bestuursleden van Nuth zijn Katinka Bemelmans (pastoraal/diaconaal), Ellis Bisscheroux (penningmeester) en dus John Wouters.
- Voelt het nu anders dan vr de clustervorming?
- Hoe zien we de kerk (van Nuth) in de toekomst?
- Hoe kan de parochie de vrijwilligers behouden en het aantal uitbreiden?

Ook pastoor Geilen sprak zijn waardering uit voor de vrijwilligers n voor John, die de nodige hobbels moest nemen om deze avond te organiseren. De gemeente Nuth geeft geen subsidie meer aan de parochies. Dit gebeurde in het verleden wel want net zoals verenigingen draagt ook de parochie bij aan het welzijn van de burgers.

Deze heel geslaagde avond werd voor de eerste keer niet gehouden in het Trefcentrum maar in Sporthal Gitek. Gitek sponsorde een gedeelte van de kosten, evenals Chocolaterie Visser die zorgde voor lekkere bonbons. De snacks smaakten lekker. De heerlijke wafels werden gebakken door een anonieme sponsor.