VRIJWILLIGERSAVOND

Vrijdag 10 januari vond de jaarlijkse vrijwilligersavond plaats.
De aanwezigen werden bij binnenkomst onthaald met koffie, vla en bonbons (met dank aan de heren Schoonbrood en Visser) waarna de vele vrijwilligers die werkzaam zijn in onze parochie werden bedankt door het kerkbestuur (die natuurlijk zelf ook vrijwilligers zijn).
Enkelen werden extra in het zonnetje gezet voor de tientallen jaren dat ze hun tijd en hulp hebben ingezet voor de parochie H. Bavo en kregen door pastoor Geilen de Bavo-erepenning met bijhorende oorkonde uitgereikt:

Harrie Driessen hield vanaf 2000 de kerkbijdrage bij en leverde het bestuur de kant-en-klare cijfers aan.
Math van Sprakelaar begon in 1970 als lid van de Parochieraad en werd later lector, zorgde voor de kroedw÷sjtraditie, trad in de 70'er jaren toe tot het processiecomitÚ, is sinds 1978 hiervan de voorzitter en leidt de werkgroep Kruisen en Kapellen.
Math Luja is sinds 2003 actief in de parochie als collectant, kerststalbouwer, acoliet, bij de poetsploeg en als verkeersleider bij de processie. Hij pakte ook andere klussen aan zoals het opknappen van de zijaltaren, enz. En natuurlijk is hij de rechterhand van koster Herman.
Funs Harst, die niet aanwezig was, was altijd bezig met vegen en opruimen rond de kerk en pastorie, droeg steeds de flambouw bij de processie, maaide het gras rond de kerk en werkte in de pastorietuin.

Het werd een gezellige avond waarin pastoor Marcus Vankan uit Geleen een enthousiaste lezing met dia's gaf over Sint Nicolaas. Na zelf "de baard te hebben gedragen" was zijn interesse in deze heilige gewekt en verzamelde toen alles over hem: afbeeldingen, attributen en verhalen over het leven van de H. Nicolaas.
Zijn lezing werd als boeiend en interessant ervaren. Het was leerzaam om deze deskundige te horen vertellen over het leven, de symbolen en de legendes van deze heilige en hoe die "onze Sinterklaas" werd.

Hierna werden we getrakteerd op heerlijke tomatensoep met een salade die enkele dames gemaakt hadden.