MARIJ MOONEN-ADRIAENS
april 2014

Palmpasen staat voor de deur, de dag dat de kinderen die de Eerste Communie doen zich presenteren in de kerk. Deze kinderen worden hierop voorbereid en begeleid tot aan Pinksteren door een werkgroep. Deze werkgroep is ontstaan uit de “werkgroep gezinsmis”. Marij Moonen was vanaf de eerste gezinsmis erbij,
“Dat is zeker 35 jaar geleden. We zijn toen met acht personen gestart. Sommigen stopten er na verloop van tijd mee, nieuwe mensen kwamen er weer bij. Uiteindelijk waren we nog met z’n drieën toen we noodgedwongen in 2012 ermee stopten. Te weinig kinderen wilden nog deelnemen aan een gezinsmis.
We werkten samen met de school. Vanaf groep 5 kwam elke klas aan de beurt om samen de gebeden voor een mis samen te stellen aan de hand van een thema. Ook de vastenactiemis bereidden we voor in samenwerking met de werkgroep vastenactie.
Vanaf 2006 bereidt onze werkgroep ook groep 4 voor op de Eerste Communie. Voor die tijd werd dat door de leerkrachten in samenwerking met Annalies Boonekamp gedaan. De werkdruk van de leerkrachten werd te groot, daarom werd “de werkgroep Communievoorbereiding” opgericht die samen met pastoor en de ouders de voorbereiding op zich nemen. Dit gebeurt in de school onder schooltijd met medewerking van de leerkrachten. José Willems, mijn dochter Esther en ik zorgen voor de organisatie. Richard Griffijn verzorgt het muzikale gedeelte.
Eerst wordt een thema gezocht. Dit jaar is dat ”Hallo wereld”. Ongeveer de helft van groep 4 doet meestal de communie. Dit jaar zijn het 22 kinderen.
Bij de eerste bijeenkomst met de ouders wordt de organisatie rond de voorbereiding en werkzaamheden uitgelegd. De ouders kunnen zich opgeven voor een van de vijf commissies: liturgie, versieringen, nevenactiviteiten, praktische zaken en rondom kerst (herdersviering) en palmpasen. Meestal meldt van elk kind zich wel een van de ouders aan om mee te werken. Ook dit jaar hebben we weer hulp van enthousiaste ouders.
Omdat er nu de pastoor niet meer is vertelt Esther de kinderen over het doopsel, Palmpasen, Pasen en andere bijbelverhalen. Vanuit een werkboekje wordt het thema verwoord en opdrachten gemaakt in de klas en thuis. De school organiseert de excursies naar de molen en de bakkerij waar de kinderen “hun haan” maken voor de palmpasenstok.”
Voor Marij is het deze keer het laatste jaar dat ze de organisatie op zich neemt. Na zoveel jaren vindt ze het tijd worden dat een jongere generatie het stokje overneemt. Ze heeft haar afscheid tot nu uitgesteld omdat haar kleindochter dit jaar bij de communicanten is.

Naast de gezinsmisvoorbereiding was Marij ook vaak op pad om de vastenactiezakjes op te halen of te collecteren voor astmafonds en hartstichting. Totdat het postkantoor haar deuren sloot zorgde ze daar in december voor de verkoop van de kinderpostzegels. Dus dat ze nu helemaal geen vrijwilligerswerk meer zal doen, dat zal wel niet.
Terug