ELLY DUMONT
mei 2017

Vandaag heb ik mevr. Elly Dumont bezocht, al lang vrijwilliger in onze parochie, maar nu zijn haar werkzaamheden door verschillende oorzaken verminderd.

“Ik ben heel lang geleden lid van het Parochieel Overleg geworden. Dat was toen een grote groep betrokken mensen die allerlei initiatieven namen en waarvan vaak de leden ook meewerkten bij de uitvoering. Veel van de (vroegere) werkgroepen zijn hieruit ontstaan. Dat overlegorgaan is uiteindelijk doodgebloed.

Een van die initiatieven was de Avondwake door leken. Hieraan heb ik deelgenomen vanaf het begin. Ik vond het een van de mooiste dingen om te doen. Je kreeg het vertrouwen van de nabestaanden. Met twee personen bezochten we de familie. Vooral een avondwake in de kapel van zorgcentrum Op den Toren was een intiem gebeuren. Toen mijn man ziek werd ben ik gestopt. Toen ik na zijn dood weer wilde beginnen werd ikzelf uitgeschakeld door een val en ziekte.

Wat ook uit het Parochieel Overleg is ontstaan is de “bezoekersgroep nieuwkomers”. Er werd eerst gebeld met de nieuwkomers om een afspraak te maken als men geïnteresseerd was in een bezoek waarin we informatie konden geven over de parochie. Met z’n tweeën gingen we er dan heen. Soms werd de deur niet opengemaakt, of men zei dat er toch geen interesse was. Maar er waren ook leuke gesprekken.
Toen er geen animo was vanuit de nieuwkomers hebben we brieven bezorgd met informatie en aangegeven dat men ons kon bellen voor een bezoek. Omdat hierop nooit een reactie kwam is de werkgroep opgeheven.

Nu ben ik alleen nog lid van het Begrafeniskoor. Lang geleden zongen een paar mannen uit het koor bij een uitvaart. Op een gegeven moment heeft Wies Collaris me gevraagd of ik ook mee wilde zingen in dit koor. Langzamerhand zijn er meer dames en heren, de meesten lid van een van de koren, toegetreden. We hebben geen aparte repetitie omdat de meesten repeteren in een ander koor. Er zijn ongeveer 25 leden maar niet iedereen kan altijd. Meestal zijn we met een stuk of 15 personen. Er is dringend behoefte aan alten want doorgaans zingen we maar met drie alten.” [informatie via Annie Luijten 5242395]

Hobby’s?
“Ik heb eigenlijk niet zo veel tijd. Ik heb een vriendin met een chronische ziekte en familieleden die ziek zijn of slecht ter been. Ik ben nu op een leeftijd dat kennissen en vrienden ook gezondheidsproblemen krijgen. Ik wil er zijn voor hen; ze zijn blij als ik een uurtje op bezoek kom. Dat geeft meer voldoening dan een tijdschrift lezen.”


Terug