BERTIE BEMELMANS – STEVENS
oktober 2013

Binnenkort is het Allerheiligen en Allerzielen. Dagen waarop we extra onze gestorven geliefden gedenken. Bertie Bemelmans-Stevens helpt mensen met het verwerken van het verlies van een dierbare.
“Ik zag vaak dezelfde mensen elke dag langs onze boerderij naar het kerkhof lopen. Dat raakte me. Ik dacht: “Wie doet iets voor die mensen?” Met Ans Huijten ben ik in 1996 als proef gestart met gesprekken met een groepje weduwen.
Vanuit de school [Bertie was docente godsdienst en leerlingbegeleidster] had ik een cursus rouwverwerking gevolgd, zodat ik kinderen kon begeleiden die in een rouwfase zaten. Op school ging dat heel gestructureerd. In onze ontmoetingsgroep (ook rouwverwerkingsgroep) bepalen de deelnemers zelf waar de gesprekken over gaan. We [Bertie werkt nu samen met Peter van Eert] beginnen altijd met een tekst of gedicht, soms door een deelnemer zelf meegebracht. De mensen voelen zich vrijer onder lotgenoten om te vertellen wat hen bezighoudt. Bovendien vinden ze soms een paar weken na het overlijden van hun dierbare in hun omgeving geen luisterend oor meer. Wat we willen met deze gesprekken is een aanzet geven om zelf verder te kunnen. Vaak houden de deelnemers onderling contact en zijn elkaars steun geworden.”

Maar je deed/doet veel meer in onze parochie.
“We zijn in ’76 terug verhuisd naar Nuth. Onze oudste dochter Manon zou toen de communie doen. Met toenmalig pastoor Vroomen heb ik de voorbereiding hiervan ingevuld met hulp van nog enkele moeders.
Het Jongerenkoor had een aparte tekstgroep om de misteksten voor te bereiden. Met andere kerkbetrokken mensen werkten we hieraan o.l.v. Jan Geraets bij ons thuis.
Ad van Heijst heeft me gevraagd als lectrice. Op 1 november bij de dodenherdenking zorgde ik voor een passende tekst als eerste lezing. Een “moderne” lezing noemde hij dat. Dat heb ik lang gedaan. Ook was ik lid van het kerkbestuur.
Bij de groep avondwake/crematie ben ik begonnen toen een aantal voorgangers uit de crematiegroep wegvielen. Ik had ervaring op dat gebied omdat ik op school en daarbuiten regelmatig in een crematiedienst voorging.
Ik ben lid van de spreekuurgroep. Klussen kunnen hier ook worden opgegeven. Nog te weinig mensen maken hiervan gebruik. Die werkgroep vervult de rol van burenhulp.
De kern van vrijwilligerswerk is voor mij: je ziet dat er hulp nodig is en dan bedenk je: wat doe ik hieraan?”

Bertie is niet alleen in onze parochie actief. In Wijnandsrade heeft ze een bijbelgroep gestart die nu, na een aantal jaren, een verdiepingsgroep is geworden. Natuurlijk zijn ook mensen uit Nuth hierbij welkom.
Ze is ook betrokken bij de acties van de voedselbank.
Samen met echtgenoot Colla (die voor de teksten zorgt) speelt ze op verzoek, korte themastukjes die een inleiding vormen tot een gesprek over een bepaald onderwerp zoals dementie, palliatieve of geriatrische zorg, enz.

Je hebt theologie gestudeerd: hoe zie je de toekomst van de kerk?
“De enige manier om de kerk in stand te houden is er te zijn voor de mensen in goede en slechte tijden, met steun, troost, meeleven.”
Terug