ANNIE LUIJTEN-ERENS
november 2013

De kersttijd nadert en traditiegetrouw krijgt dan de kerk een extra poetsbeurt. Een van de vrijwilligers die al jarenlang mee poetst is Annie Luijten-Erens.
“Ik werkte als jong meisje bij Vic Kooten die kerkmeester was. Die vroeg me (toen was ik een jaar of 17) of ik wilde meehelpen de kerk te poetsen. En dat deed ik en doe ik nog steeds. Er is een onderbreking geweest toen ik trouwde en naar Hoensbroek verhuisde. Toen we weer in Nuth woonden en de kinderen wat groter waren heb ik dit werk weer opgepakt.
Wat we vinden in de kerk? Allerlei voorwerpen: een hoorapparaat, zakdoeken, pillen, wattenstaafjes. Nee geen kauwgum meer. Dat was vroeger wel anders, maar ja, er komt niet veel jeugd meer in de kerk.
Vóór die tijd ging ik al rond voor de bijdrage van de kwartjesactie. Door het bisdom werd aan de gezinnen gevraagd om per maand een kwartje te doneren voor de bouw van nieuwe kerken.
Zingen is mijn grootste hobby. Vanaf eind lagere school zong ik bij het Maagdenkoor van juffrouw Dieteren. Dat was toen een groot koor: er waren nog veel maagden! Het Dameskoor komt hieruit voort. Ik zorg nu nog voor de organisatie hiervan, zoek de liederen uit die op woensdag worden gerepeteerd.
Toen oud-pastoor Van Heijst vroeg of ik lid wilde worden van het gemengd kerkkoor zei ik meteen ja. Daar bleef het niet bij. Nic Collaris wilde graag dames bij het Begrafeniskoor. Ook hiervan werd ik lid, ik ben verantwoordelijk voor de organisatie en invulling. Als de familie van een gestorvene bepaalde muzikale wensen heeft weet ze me te vinden.”

Annie steekt niet alleen de handen uit de mouwen bij de grote schoonmaak van de kerk, ze is ook al lang lid van de werkgroep die alle koperwerk onder handen neemt. Daarnaast bundelt ze met anderen de kruiden tot een kroedwüsj voor de zegening met Maria Tenhemelopneming.
Niet alleen voor de parochie, ook voor haar buurt is Annie in de weer.
“Ik ben lang penningmeester van de buurtvereniging “Rond de kirk” geweest. De bloemstukken voor de processie ter versiering van het altaar op de trappen werden  altijd hier gemaakt. Deze buurtvereniging moet elk jaar in actie komen voor de processie maar ook met Pinksteren voor de Eerste Communie. Zeker 30 jaar geleden heeft mijn man Wiel de processiepaaltjes hier gemaakt. Bij Toon Zautsen werden ze geschilderd en weer andere mensen hebben bij Brand de betonblokken gemaakt. Alle huishoudens van de buurt hebben toen een paal gekocht. Ik ben blij dat de buurtvereniging weer nieuw leven is ingeblazen door een nieuw bestuur en veel leden!
Naast het zingen zijn tuinieren en handwerken mijn hobby’s. Vooral dat laatste gaat niet meer vanwege artrose in mijn armen.”

Annie heeft nooit stilgezeten: tijdens de schooltijd van haar kinderen was ze verkeersbrigadier. Een generatie later, toen er kleinkinderen waren, was ze oppasoma en zelfs leesoma op school.
Voor al haar vrijwilligerswerk is Annie Luijten in 2011 onderscheiden met “een lintje”. Ook na die onderscheiding gaat ze door met haar steentje bij te dragen aan onze parochie “zo lang het kan”.
Terug