PROCESSIE 2022

Dit jaar kon de Sacramentsprocessie weer - na de coronastop - door Nuth trekken.
De werkgroep moest 't het laatste deel van de organisatie doen zonder Math van Sprakelaar die sinds 1978 de kartrekker was, maar onlangs is overleden.

De stoet stelde zich op het parkeerterrein bij Gitek op en liep naar de Lourdesgrot bij het kamp waar pastoor Geilen de zegen gaf en het koor zong.
Daarna ging men al biddend en musicerend verder via de Chopinlaan, Haydnlaan en Boschweg naar Zorgcentrum Op den Toren.

Hier was alles in gereedheid gebracht om de processiegangers, naast de bewoners van het zorgcentrum, een plaats te bieden voor het bijwonen van de H. Mis.
Deze werd opgedragen door Pastoor Geilen, bijgestaan door de communicanten o.l.v. Richard Griffijn.
De Kon. Harmonie St. Bavo en het Gemengd Kerkkoor St. Bavo luisterden de viering muzikaal op.
De liturgiewerkgroep van Op den Toren had de mis voorbereid en sloot af met een Limburgs gedicht als ode aan de vader op deze vaderdag.

Na de mis was er koffie voor de aanwezigen.
Het was mooi dat deze oude traditie weer kon worden voortgezet.


Terug