PASEN 2023

De kerk was op deze zonnige paasmorgen feestelijk versierd door de groep van de bloemversiering. Ook het stralende koperwerk, waaronder de kroon met zijn fleurige gele en witte banen, de vele kaarsen en de in de Paaswake ontstoken paaskaars droegen bij aan het paasgevoel.

De mis werd opgedragen door pastoor Geilen en het Gemengd Bavokoor o.l.v. dirigente Anouk Verhesen zorgde voor een mooie muzikale viering.
In plaats van het paasevangelie voor te lezen werd dit uitgebeeld door de kinderen van b.s. De Bolster met schooldirecteur Frank Feron als verteller.

Na de mis verscheen een boer die zijn kippen kwijt was met het verzoek aan de kinderen om mee te helpen zoeken naar de eieren. Toen die verzameld waren werden ze eerlijk verdeeld onder de kinderen.


Terug