VRIJWILLIGERS GEHULDIGD IN PAASVIERINGEN

Ondanks de toegestane beperkte aanwezigheid van kerkgangers werd de Paaswake weer in een mooi versierde omgeving gehouden - met dank aan de groep van Roger Hameleers - met stemmige muziek en zang.
Aan het einde van de Paaswake werden de zangers in de schijnwerpers gezet die de missen in deze coronatijd opluisteren.
Jo Ritzen en Ed Coenen hebben vanaf de eerste mis zonder bijwoning van kerkgangers de viering opgeluisterd met zang en muziek. En zijn nog steeds present.
Toen er weer kerkgangers tijdens de mis aanwezig mochten zijn, zongen Mia Nijsten en Cinny Souren mee en droegen zo bij aan de vertrouwde sfeer tijdens de viering van de mis, ook te horen voor de livestream-kijkers.
Ook Ralf Coenen werd bedankt die elke keer aanwezig was om die livestream te verzorgen, zodat iedereen op die manier de mis toch kon volgen.


Voor Jo Ritzen was er in de viering van Paasmaandag nog een extra verdiende verrassing. Aan het einde van deze mis ontving hij de Bavopenning met oorkonde voor zijn opluistering van alle vieringen tijdens de coronaperiode. Vanaf de eerste mis tot nu toe heeft hij nooit verzaakt. Tevens verdiende hij deze huldiging ook voor zijn jarenlange leiding aan de Gregoriaanse Schola.
Deze Bavopenning wordt uitgereikt aan vrijwilligers die in onze parochie langdurig bijzondere taken verrichten/hebben verricht waardoor de parochie goed kan/kon functioneren.
John Spaetgens heeft voor deze manier van bedanken gepleit en mogelijk gemaakt. Omdat in deze viering de zeswekendienst van John werd gehouden, besloot het kerkbestuur om juist aan het einde van déze dienst de Bavopenning uit te reiken aan Jo.Terug