Het is zover. Zoals eind september aangekondigd, gaat vanaf 1 januari 2022 het 'Parochiecluster Méér-kerk' van start. De kerkbesturen van de parochies Bavo Nuth, Stephanus Wijnandsrade en Servatius Vaesrade worden opgeheven, maar gaan samengevoegd verder als clusterbestuur van het Parochiecluster Méér-kerk. In plaats van drie kerkbesturen, wordt het nu één kerkbestuur voor het gehele cluster.
Zo zullen we bestuurlijk één zijn, maar toch met behoud van de parochiële verscheidenheid. De eigenheden van elke parochiegemeenschap zijn namelijk meer dan de moeite waard om te koesteren en te etaleren. En dat moet dan ook een basis zijn, van waaruit we verder kunnen bouwen. De parochie wil samen met de verschillende verenigingen bouwen aan een levendige gemeenschap.

De nieuwe website van dit parochiecluster is te vinden op:
www.parochieclustermeerkerk.jouwweb.nl

Terug