Het is zover. Zoals eind september aangekondigd, gaat vanaf 1 januari 2022 het 'Parochiecluster Méér-kerk' van start. De kerkbesturen van de parochies Bavo Nuth, Stephanus Wijnandsrade en Servatius Vaesrade worden opgeheven, maar gaan samengevoegd verder als clusterbestuur van het Parochiecluster Méér-kerk. In plaats van drie kerkbesturen, wordt het nu één kerkbestuur voor het gehele cluster.
Zo zullen we bestuurlijk één zijn, maar toch met behoud van de parochiële verscheidenheid. De eigenheden van elke parochiegemeenschap zijn namelijk meer dan de moeite waard om te koesteren en te etaleren. En dat moet dan ook een basis zijn, van waaruit we verder kunnen bouwen. De parochie wil samen met de verschillende verenigingen bouwen aan een levendige gemeenschap.

De nieuwe website van dit parochiecluster is te vinden op:
www.parochieclustermeerkerk.jouwweb.nl

Wát er verandert door het vormen van een Parochiecluster "Méér-kerk":

In een parochiecluster delen de parochies hetzelfde pastoraal team, met één kerkbestuur (clusterbestuur) voor alle parochies en één financiële administratie.
En hoe gaat het met de financiën van de parochies in het cluster?
De vermogens van de parochies blijven gescheiden en de afzonderlijke parochies blijven bestaan.
Waar gaat mijn kerkbijdrage naar toe?
Er zijn kosten die per parochie gemaakt worden: bijvoorbeeld onderhoud en energie van kerkgebouw, pastorie, kapellen, kosten koren, dirigent en organist, begraafplaats enz. Deze blijven dus gescheiden.
Maar ook de inkomsten per parochie blijven gescheiden, zoals o.a. collectes, intentiegelden, uw kerkbijdrage, rouw- en trouwdiensten, inkomsten kerkhof alsook giften en actie-opbrengsten.
Kortom, de parochie exploitaties blijven afzonderlijk zichtbaar.
Verder zijn er gemeenschappelijke kosten, zoals bijvoorbeeld het pastoraal team, welke verdeeld worden over de drie parochies.
In het clusterbestuur zijn álle parochies vertegenwoordigd. In het parochieblad en op elke website vindt u de clusterbestuursleden met hun taken.

Wanneer u méér vragen heeft over de veranderingen door de vorming van het parochiecluster stel ze gerust! Stuur een mailtje naar secretariaat@parochieclustermeerkerk.nl of stop een briefje in de brievenbus.

BESTUUR PAROCHIECLUSTER MÉÉR-KERK
Voorzitter / Algemene zaken:
Pastoor Jan Geilen, tel. 045 5241208 of 06 25393435
pastoor@bavonuth.nl
Secretaris / Liturgische zaken:
Silvia Stals, tel. 06 52642543
secretariaat@parochieclustermeerkerk.nl
Penningmeester:
Ellis Bisscheroux, tel. 06 10607921
finadm@parochieclustermeerkerk.nl
Gebouwenbeheer / Verzekering / Energie / Duurzaamheid:
Jos Smeets; René Jenniskens
gebouwen@parochieclustermeerkerk.nl
Pastoraal / Diaconaal
Katinka Bemelmans, tel. 06 41283160
Vrijwilligers
Ans Bex; John Wouters

Terug