PALMPASEN 2019

De 7 kinderen die met Pinksteren hun Eerste H. Communie zullen ontvangen lopen vanaf de markt naar de kerk onder begeleiding van de Kon. Harmonie St. Bavo. Ze beelden uit hoe Jezus lang geleden met zijn vrienden Jeruzalem binnenkwam en op grootse wijze werd onthaald.
Ze hebben allemaal een prachtig versierde palmpasenstok gemaakt. In zo'n palmpasenstok zit heel veel symboliek:
Jezus werd ingehaald door mensen die hem met palmtakken toezwaaiden. De buxustakjes herinneren hieraan.
Het haantje van brood op de bovenkant van de stok herinnert aan de ontkenning van Petrus en betekent ook een nieuwe dag, nieuw licht. Er zitten 30 krenten in, verwijzend naar de 30 geldstukken die Judas kreeg.
De vorm van de palmpasenstok is een kruis; dit kruis verwijst naar het lijden en sterven van Jezus op Goede Vrijdag.
Het snoep en de andere versierselen zijn tekens van blijdschap over het nieuwe leven dat Pasen gaat brengen.

Onder leiding van Richard Griffijn zingen de kinderen een aantal liedjes.

Zegening van de palmtakken en palmpasenstokken
Pastoor zegent niet alleen de palmpasenstokken van de kinderen, maar ook de palmtakjes.
De palmtakjes (buxustakjes) herinneren aan de intocht, maar het altijd groene takje is ook symbolisch voor het leven. Al in het midden van de 13e eeuw geloofde het volk dat "poume" in een kring om gewassen aangeplant een gunstige invloed had op de opbrengst van die gewassen.
Traditioneel wordt thuis het palmtakje achter het kruisbeeld (of het wijwaterbakje) gestoken, een gebruik van eeuwen her. Vroeger werd in elk vertrek, tot en met elke schuur, een takje geplaatst. Het gewijde palmtakje (in goed Nuths: poumeteksjke) gaf bescherming tegen bliksem en ander onheil aan het huis en zijn bewoners.

Het thema van de communieviering zal vriendschap zijn. Als de kinderen zich voorstellen (Emma, Marijn, Tess, Marit, Louana, Luna en Peggy) vertellen ze ook wat vriendschap voor hen betekent.


Terug