- - 1 oktober: parochiedag, na de mis in de tuin van de pastorie - - 3 oktober: bedevaart naar Banneux - -