- - zondag 29 juli om 16.00 uur: orgelconcert in de Bavokerk - - 11/12 augustus: zegening Kroedw÷sj - - vrijdag 17 augustus 19.00 uur: inzegening kruis Huize De Dael - -