INZEGENING KRUIS EIJKENDERWEG

Op vrijdag 23 november is het kruis ingezegend dat maandag geplaatst werd op de kruising Eijkenderwerg-Pingerweg.
De plaatsing gebeurde in samenwerking met de Werkgroep Kruisen en Kapellen Nuth, de gemeente, buurtvereniging Hellebroek en kapelcommissie Hellebroek.
Het kruis is opgeknapt door dhr. Willems en Erven. Hans Franssen zorgde voor de finishing touch.
Een grote groep mensen liep mee in de stoet vanaf de kapel in Hellebroek naar het nieuwe kruis.

Nieuw is het kruis zeker niet, zo vertelde Ad van Wersch die het kruis heeft geschonken. 80 Jaar geleden werd dit het kruis op het graf van zijn overgrootmoeder in Nijswijler bij Vaals. Samen met zijn oma knapte hij regelmatig dit kruis op totdat 40 jaar geleden het graf geruimd werd en hij het kruis in zijn tuin plaatste. Vanwege verhuizing naar een appartement zocht hij een nieuwe bestemming ervoor en kwam uiteindelijk bij de Werkgroep Kruisen en Kapellen Nuth terecht.

De groep belangstellenden werd opgewacht door de Schola die (met de aanwezigen) enkele liederen zong. Ad van Wersch en zijn partner Emile Berger onthulden het kruis waarna het werd ingezegend door pastoor Geilen.
Dit kruis is bijzonder want Christus heeft het gezicht gekeerd naar de andere zijde dan men gewoonlijk op een kruis ziet. Op het tekstbordje, gemaakt door Jozef Collaris, staat: Daag of nachte, ich staon hie op dich te wachte.

Na afloop stond de koffie klaar bij de fam. Sijstermans.
Omdat Math van Sprakelaar, voorzitter van de werkgroep, niet aanwezig kon zijn nam Jan Janssen, eveneens lid van de werkgroep, de honneurs waar.




Terug