MARIA TENHEMELOPNEMING

Maria Tenhemelopneming geldt voor de Katholieke Kerk als het belangrijkste Mariafeest. Het feest lijkt zich te hebben ontwikkeld uit de jaarlijkse viering van de wijding van een Maria-kerk tussen Jeruzalem en Betlehem. Dit feest werd zeker al rond 430 gevierd.
In de Katholieke Kerk wordt het sinds ongeveer 700 gevierd als een hoogfeest.
Paus Pius Xll verkondigde in 1950 de Tenhemelopneming van Maria als dogma fidei.
en wordt officieel op 15 augustus gevierd maar al heel lang op de zondag erna, dit jaar dus op 20 augustus. Dan vindt in onze kerk ook de kroedw÷sjzegening plaats tijdens de mis.

Een groep vrijwilligers onder leiding van Vic Janssen heeft weer de betreffende kruiden bij elkaar 'gezeumerd' en tot 'w÷sje' gebonden die men in huis kan ophangen.
In vroeger tijden wierp men bij onweer sommige delen van deze kruiden in het vuur. (Omdat op een fornuis werd gekookt en fornuis en kachel ook als verwarming dienden was er dus altijd vuur in huis aanwezig.)
Van oudsher bevat een kroedw÷sj dus "rookkruiden" tegen onheil, bliksem en hekserij: bijvoet en koninginnenkruid.
De andere kruiden zijn:
twee geneeskrachtige kruiden: duizendblad en boerenwormkruid;
twee broodgranen zoals tarwe en gerst (vroeger werd rogge gebruikt);
een boomvrucht: walnoot.
Totaal dus 7 stuks; dit is een heilig getal.En de bundeling door vrijwilligers!