HERDERTJESVIERING

De kerstviering voor kinderen vond plaats op kerstavond om 17.00 uur.
Deze viering was een gebeds- en verhaalviering waarin de kinderen natuurlijk ook enkele kerstliedjes zongen.

De viering kreeg de titel Kom kijken in de stal en was bedacht door de werkgroep Kerst, meester Frank van bs De Bolster en Richard van de Bavoparochie die de liedjes met de kinderen had geoefend.

De kinderen van groep 4 die met Pinksteren de Eerste Communie zullen doen, beeldden het kerstverhaal uit.
Iedereen moest van keizer Augustus op pad naar de plaats waar zijn familie vandaan kwam. Zo moest Jozef met Maria, die zwanger was, naar Bethlehem. Daar aangekomen was er geen plaats meer in de herberg om te overnachten. Een boer wees hen een stal waar ze de nacht doorbrachten, de nacht waarin Jezus werd geboren.
Engelen vertelden aan herders in de buurt, die bij hun schaapskudde verbleven, over de geboorte van een kindje en wezen hen de weg naar de stal.


Terug