NACHTMIS 2018

De kerk was met kerstavond weer eens ouderwets vol. Er waren natuurlijk veel intenties, want die families hadden speciaal deze mis uitgekozen voor hun intentie omdat ze weten dat er dan een bijzonder mooie mis wordt opgedragen.
Niet alleen de kerststal, ook de prachtige bloemversiering van Roger, Paul en Schra brengen je meteen in kerststemming.

En dan zijn er de hoge verwachtingen van het Gemengd Kerkkoor St. Bavo dat zoals steeds de bekende kerstliederen voor aanvang van de mis ten gehore bracht.
Hun programma bestond deze kerstavond uit kerstliederen uit diverse landen zoals Polen, Duitsland, Engeland, Frankrijk en natuurlijk ook de vertrouwde Nederlandstalige liederen zoals onder andere: Lulajze Jezuniu, Stille Nacht, Angels' Carol, Cantique de NoŽl.
De mis die het Bavokoor uitvoerde was de 4-stemmige Missa Brevis van Joseph Haydn in samenwerking met sopraan Eline Meijs.
De muzikale begeleiding was in de kundige en vertrouwde handen van Ed Coenen op het orgel en de directie werd gevoerd door dirigent Maurice Wiche.
Na de mis was er een daverend applaus voor de zangers en hun begeleiding.

Kapelaan Amal die de mis opdroeg vertelde over de kerststal vroeger bij hem thuis: zijn moeder waarschuwde voorzichtig te zijn met de beeldjes waarvan de meeste al waren gelijmd. Alleen het kindje in de kribbe was nog heel en wees met de ene hand naar de herders en met de andere hand naar de koningen. Zowel herders als koningen, hoog en laag, rijk en arm, alle rassen, maken deel van het kindje Jezus.

De muzikanten van de Kon. Harmonie St. Bavo wachtten, zoals na elke kerstnachtmis, buiten de kerk de kerkgangers op om hen na de viering een muzikale kerstgroet te brengen.

Zalig Kerstmis!

Terug