GEDENKSTENEN


Bij gelegenheid van de eerste parochiedag “Rondom (de) kerk” op zondag 2 juni 1996 werd een begin gemaakt met deze stapel stenen.
De eerste steen werd gelegd door de pastoor en draagt de naam: “Jezus van Nazareth”.
Parochianen, die meededen aan de wandeling op de eerste parochiedag, legden hún eerste steen erbij.
Andere stenen dragen de naam van mensen die stierven: ieder droeg immers een steentje bij.
De naam van elke dopeling staat op een steen geschreven: de parochie hoopt op een zinvolle bijdrage.
Maar ook bij andere gelegenheden worden er stenen aan de stapel toegevoegd; de stapel groeit.

Om het met Bram Vermeulen te zeggen:
Ik heb een steen verlegd
in een rivier op aarde:
het water gaat er anders dan voorheen.
De stroom van een rivier hou je niet tegen;
het water vindt er altijd een weg omheen.
Misschien, eens gevuld door sneeuw en regen,
neemt de rivier mijn kiezel met zich mee,
om hem, dan glad en rond geslepen,
te laten rusten in de luwte van de zee.

Ik heb een steen verlegd
in een rivier op aarde.
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten;
ik leverde het bewijs van mijn bestaan,
omdat, door het verleggen van die ene steen,
de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan.Het boek wordt bijgewerkt in de maanden januari en juli.