Parochiële samenwerking

Nadat wij al sinds jaar en dag met de parochies Wijnandsrade en Vaesrade en met de zorginstelling Op den Toren (Nuth) in “Vierkerk”-verband hadden samengewerkt is in verband met de toetreding van de parochie Hulsberg per 1 januari 2012 gekeken hoe wij deze parochie in dit samenwerkingsverband kon incorporeren. Tegen de achtergrond van de “diocesane blauwdruk 2010” zijn we echter ook gaan kijken in hoeverre ook de andere parochies binnen de gemeente (groot) Nuth daarbij zouden willen aanschuiven.

Zo werd eind 2012 het oude samenwerkingsverband “Vierkerk” (Nuth, Vaesrade, Wijnandsrade en Op den Toren) opgeheven en werd begin 2013 door de parochies Genhout, Hulsberg, Nuth, Schimmert, Vaesrade en Wijnandsrade een nieuw samenwerkingsverband aangegaan. Hoewel de parochie Genhout niet tot de gemeente Nuth (maar tot de gemeente Beek) behoort, maakt zij wel deel uit van ons samenwerkingsverband, omdat deze parochie op pastoraal gebied nauw verbonden is met die van Schimmert (Monfortanen). Mede omdat de zorgcentra kerkjuridisch onder de desbetreffende parochies vallen heeft “Op den Toren” inmiddels als samenwerkingspartner afgehaakt.

Binnen dit nieuwe samenwerkingsverband bestaat er tussen de parochie Hulsberg, Nuth. Vaesrade en Wijnandsrade een nadere samenwerking omdat deze parochie sinds begin 2013 door één pastoraal team bediend worden.