200-JARIG BESTAAN VAN HET BAVOKOOR

Op de feestdag van de patroonheilige van onze kerk vierde het Bavokoor haar 200-jarig bestaan. Bij de oprichting was het, zoals in die tijd gebruikelijk, een mannenkoor. Dames werden niet geacht het oksaal te betreden. Daar kwam in 1972 verandering in: het werd een gemengd kerkkoor.
Deze feestdag werd op 2 oktober uitbundig gevierd: gezangen werden ingestudeerd, de Bavovlag werd gehesen aan de kerktoren, en de Kon. Harmonie St. Bavo - die ook haar partroonheilige viert op deze dag - vierde mee.

Na de prachtige Eucharistieviering werd het feest voortgezet in het Trefcentrum.
Het Bavokoor heeft in al die jaar ups en downs meegemaakt zoals huidig voorzitster Anja Wijermans vertelde in haar welkomstwoord. Ook ging het MATHO-koor van het kerkje in Tervoorst op in het grote koor. Vooral de ups waren te zien in de collage over al die jaren.
Ger Vleugels sprak de aanwezigen toe en stelde later de optredende muziek- en zanggezelschappen voor; pastoor Geilen feliciteerde het koor nogmaals evenals wethouder Levin de Koster.
De Nuther Amusementskapel zorgde voor een gezellige sfeer tijdens het nuttigen van koffie met vlaai.
Om 13.00 uur was er een besloten lunch voor de koorleden en hun partners.
Om 15.00 uur was iedereen welkom om het optreden bij te wonen van het Kerkelijk Zangkoor uit Wijnandsrade, Combokoor Moza´ek uit Hulsberg, kinderkoor DievanOss uit Schimmert en de Kon. Harmonie St. Bavo.

Het bestuur van Het Bavokoor kon met voldoening terugkijken op een geslaagd jubileumfeest.Terug