BAVODAG - PAROCHIEDAG 2023

Op de eerste zondag van oktober werd traditioneel de parochiedag gehouden vanwege het feest van de patroonheilige van onze kerk: H. Bavo.
Pastoor Jan Geilen vertelde over het leven van H. Bavo, die inzag dat het leven kort kon zijn toen zijn vrouw stierf. Hij veranderde zijn levensstijl, schonk zijn bezittingen aan de armen en leefde als kluizenaar die door velen werd aangeroepen en om genezing gevraagd (kinderziekten, kinkhoest, keelontsteking).

Schra Rijkx had twee Bavobeeldjes gemaakt die door pastoor werden gezegend.
Tijdens de voorbeden veranderde Feline Bisscheroux symbolisch een stenen hart in een hart van vlees en bloed: een kloppend hart. Het kloppende hart stond symbool voor een levendige parochie, kloppend gehouden door de vele vrijwilligers, koren en muziekgezelschap.

Het was een prachtige viering, mede dankzij de muzikale opluistering van het Gemengd Koor St. Bavo en de Kon. Harmonie St. Bavo.

Na de mis werd iedereen uitgenodigd om in de pastorietuin bijeen te komen, waar een aantal mensen klaarstond om iedereen te trakteren op eigengebakken vlaaien en koffie.
John Wouters en pastoor Geilen bedankten tenslotte iedereen voor hun inzet in onze parochie.
Het mooie weer droeg bij aan de gezellige sfeer tijdens deze geslaagde parochiedag.


Terug