secretariaat@bavonuth.nlNIEUWSBRIEF KBO VAN 25 september 2019

>> Lezen Nieuwsbrief van 25 september 2019 van KBO St. Barbara Nuth
>> Kom in beweging voor een goed pensioen
>> Jaarprogramma KBO 2019 St. Barbara Nuth
>> Lezen AVG document van KBO St. Barbara Nuth
>> Bestuur KBO St Barbara Nuth 2019
>> Vanaf nu hebben wij ook een website blog


ZUSTER ANCILLA

Het volgende bericht ontvingen we vanuit Boxmeer:
"Na een leven dat getekend werd door eenvoud en goedheid, is in de zorgende handen van de "Grote Baas" - zoals zij haar schepper noemde - van ons heengegaan Zuster Ancilla Huijbers - Tante Riek -
Ze is 86 jaar geworden en was 62 jaar lid van de Congregatie van de Zusters van Julie Postel.
Als verpleegster wijdde zij haar leven aan de zorg voor zieken.
Haar missionaire roeping beleefde zij ruim 37 jaar in Congo Brazzaville. Haar hart lag in Afrika bij haar mensen, die haar liefkozend Tante Riek bleven noemen".
Velen zullen zich haar herinneren. Ze was jarenlang het doel van de Vastenactie in onze parochie en in onze scholen.
Dit was voor haar een enorme blijk van waardering voor haar werk en een bemoediging om door te gaan.
Gelukkig had ze een vooruitziende blik en heeft ze er voor gezorgd dat haar Afrikaanse medewerkers en -werksters goed in staat zijn de werkzaamheden in hun land voort te zetten.
Zij en wij mogen dankbaar zijn een mens als Ancilla gekend te hebben.


STICHTING ELK KIND TELT MEE

Open dag 20 mei van 11.00 uur tot 14.00 uur
De stichting Elk Kind Telt Mee bestaat inmiddels ruim 6 jaar.
Vanuit ons pand aan de Stationsstraat 18 te Nuth werken wij nu anderhalf jaar.
Onze stichting zet zich in voor kinderen van ouders met een kleinere beurs.
De kinderen, begeleid door hun ouder(s),  kunnen bij onze stichting mooie en hippe kleren uitzoeken. Immers, hoe fijn is het niet als zij ook goed gekleed zijn, op school, of tijdens het sporten?
Het pand is normaal gesproken alleen toegankelijk voor onze cliënten. Tijdens de open dag willen wij graag aan iedereen laten zien waar wij onze cliënten ontvangen, hoe we hen helpen en welke keuze ze hebben aan kleding. Tevens willen we u met trots onze mooie locatie laten zien.
Wij krijgen al van veel mensen uit Nuth en omgeving mooie kleding: nu kan een ieder zien, wat wij met deze kleren doen!
Schroom niet, kom gewoon gezellig binnen lopen, een kijkje nemen en een kopje koffie of thee drinken.
WELKOM!  (Zie ook >www.elkkindteltmee.nl) of 045-405 1872


K.B.O. St. Barbara  Nuth
Vanaf uw 50ste levensjaar kunt lid worden van de KBO St. Barbara te Nuth.
Wat is de reden om lid te worden:
*Lokale activiteiten; (Te veel om op te noemen.) 3 á 4 per maand.
*Het ontmoeten van (nieuwe) mensen;
*De belangenbehartiging; bij het Rijk, Provincie, en Gemeente.
*De vele kortingen en voordelen;
*Hulp bij het invullen van uw belastingaangifte;
*Hulp en advies via de servicetelefoon of juristentelefoon;
*De collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis Achmea;
*Het ledenmagazine “Nestor” van de Unie KBO en de Nieuwsbrief van KBO Nuth. (10 x per jaar);
*De “Kijk op KBO Limburg” (4 x per jaar).

Bijna 200.000 senioren zijn al lid van de Unie KBO. Sommigen omdat ze het belangrijk vinden dat de belangen van senioren goed behartigd worden, anderen gaan voor de vele voordelen die de KBO biedt.
Maar de meesten vinden het gewoon gezellig om dingen te ondernemen.
Wat uw reden ook is: Voor slechts € 20.50 per jaar ontvangt u alle KBO-voordelen en bent u ervan verzekerd dat uw belangen landelijk goed behartigd worden.

Meldt u aan bij
Secretaris: Harrie Driessen, Pingerdwarsstraat 22  6361 AT Nuth  tel. 045-5211850
Voorzitter: Wiel van Goethem, Schmeddingstraat 7 6361 AZ Nuth  tel. 045-5244386


WEBSITE www.nuthvantoen.nl
Jos Ritzen geeft het volgende bericht door:
Inmiddels ben ik weer een beetje verder gegaan met de ontwikkeling van de website over Nuth in vroegere tijden. Naast de foto- en filmverzameling die ik steeds verder probeer uit te breiden ben ik nu ook begonnen met het toevoegen van verhalen over Nuth van Vroeger. Zo heb ik het boek van Lei Coenen "Get oet owd Nuth" inmiddels toegvoegd en ben ik nu bezig met de schetsen uit Nuth's verleden van mijn vader (Hub Ritzen).
In "Schetsen uit Nuth's verleden" van Hub Ritzen zijn trouwens ook drie hoofdstukken gewijd aan de Bavokerk.
Zie:
 • http://www.nuthvantoen.nl
 • http://nuthsverleden.blogspot.com/2011/03/parochiekerk-st-bavo-deel-1.html
 • http://nuthsverleden.blogspot.com/2011/03/parochiekerk-st-bavo-deel-2.html
 • http://nuthsverleden.blogspot.com/2011/03/parochiekerk-st-bavo-deel-3.html

 • JEUGDNEVENDIENST
  Met kinderen naarde zondagse mis gaan, is soms een hele onderneming. Het lang stilzitten en de moeilijke teksten zijn soms een hele opgave voor de jeugd.
  Anders wordt het met de maandelijkse jeugdnevendienst in de kerk. Tijdens de jeugddienst hoort de jeugd een begrijpelijke evangielietekst; praten over het thema of knutselen iets dat met de viering te maken heeft. Bij de nevendienst zijn er acht tot soms wel twaalf kinderen aanwezig. Halverwege de eucharistieviering komen de kinderen weer terug en kunnen dan deelnemen aan het tafelgebed.

  De jeugdnevendienst is er elke maand. De data worden bekend gemaakt via het Kerkklokje. Verder is er de jeugdhoek in de Bavokerk met een aantal leuke kinderboeken.

  De werkgroep bestaat uit Marjella Benda-Winnubst, Rian Hameleers-Bougie en Richard Griffijn. 


  Terug