Het kerkbestuur heeft er in 1995 voor gekozen om de parochie een zaak van de parochianen zelf te maken. Daartoe is een veeljarig proces gestart. Momenteel zijn er ruim 100 vrijwilligers die zich inzetten om de parochie en haar activiteiten draaiend te houden. Die vrijwilligers werken in een aantal werkgroepen. Deze activiteiten spelen zich af op het gebied van praktische zaken, parochieopbouw, liturgie en diaconie.

Praktische zaken

 

Liturgie

 

Koren

 

Diaconie

 

 

Terug