Het kerkbestuur heeft er in 1995 voor gekozen om de parochie een zaak van de parochianen zelf te maken. Daartoe is een veeljarig proces gestart. Momenteel zijn er ruim 130 vrijwilligers (de misdienaars en zangkoorleden niet meegeteld) die zich inzetten om de parochie en haar activiteiten draaiend te houden. Die vrijwilligers werken in een aantal werkgroepen. Deze activiteiten spelen zich af op het gebied van praktische zaken, parochieopbouw, liturgie, catechese en diaconie.

Praktische zaken

 

Catechese

 

Liturgie

 

Koren

 

Diaconie

 

Terug