SAN. STICHTING SOCIALE ACTIE NUTH


Wij bestaan al lang. Menigeen kent ons van de voedselacties met Kerstmis of Pasen.
Mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken krijgen dan iets extra's.
Of als kinderen door omstandigheden weer niet mee kunnen doen. Geen vakantie, geen speelgoed met Sinterklaas, geen verjaardagsfeestjes enzovoort. Minder kansen dus.
Onze doelstelling is dan ook: vanuit solidariteit met elkaar zorgen dat mensen in onze gemeenschap meer kansen krijgen. En zeker voor kinderen is dat belangrijk.
Al onze medewerkers zijn vrijwilligers. We worden daar niet voor betaald. Alleen een blij gezicht is meer dan betaling.

Voor de komende tijd willen we:

- Nog meer bekendheid verwerven.
- Onze voedselactie voortzetten
- Kinderen mogelijkheden bieden.
- Luisteren naar wat mensen nodig hebben.

Dus, hebt u een goed idee, een vraag: laat het weten.
Ons e-mailadres is: bertie.bemelmans@home.nl of bel of e-mail de pastoor.
En wilt u ons steunen? Ook dat kan.
Sinds kort zijn we een stichting. We hebben onze ANBI-status gekregen!
Nieuw rekeningnummer: NL13RBRB8834744861 ten name van stichting SAN.
U kunt dan onze nieuwe stichting steunen, zodat wij weer speelgoed kunnen kopen zoals in de kinderspeelgoedwinkel vorig jaar of een bloemetje voor mensen die dit wel heel hard nodig hebben soms, in deze tijd.

Ons stichtingbestuur:
B. Bemelmans-Stevens, voorzitter
J. Pluijmaekers-van Kempen, secretaris
J. Houben, penningmeester

Stichting Sociale Actie Nuth
RSIN 861970172


Nieuwsbrief Pasen 2021

Na de geweldig verlopen actie met het speelgoed in de tijdelijke speelgoedwinkel hebben we natuurlijk niet stil gezeten. Met Kerstmis kregen heel wat mensen in Beekdaelen een cadeaubon van de Super in hun " dorp". Daarnaast hebben we mensen geholpen als ze even zo weinig te besteden hadden dat er geen boodschappen of andere eerste levensbehoeften gekocht konden worden.
Nu met Pasen gaan we 46 cadeaubonnen uitdelen met een kleine paas-traktatie. Deze laatste is overigens een schenking van de Jumbo.
We hebben gemerkt dat onze acties leven in onze gemeenschap. Heel wat mensen hebben ons gesteund. Daarom zijn we een zelfstandige stichting geworden.
We hebben onze website nog altijd bij de website van de Bavoparochie. Een eigen link: SAN.
Maar we hebben de ANBI- status gekregen.
Dus iedereen kan een gift nu beter bij de belasting aftrekken en wij hoeven er geen belasting over te betalen. We hebben dus ook een nieuw rekeningnummer: NL13RBRB8834744861 ten name van stichting SAN.
Dus uw bijdragen blijven welkom en op de website of soms in de krant kunt u zien wat er met uw bijdrage gebeurt. Vast dank.

Stichting SAN

Jacqueline Pluijmaekers, Jan Houben en Bertie Bemelmans.
En al onze vrijwilligers.


Nieuwsbrieven