SAN. STICHTING SOCIALE ACTIE NUTH


Wij bestaan al lang. Menigeen kent ons van de voedselacties met Kerstmis of Pasen.
Mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken krijgen dan iets extra's.
Of als kinderen door omstandigheden weer niet mee kunnen doen. Geen vakantie, geen speelgoed met Sinterklaas, geen verjaardagsfeestjes enzovoort. Minder kansen dus.
Onze doelstelling is dan ook: vanuit solidariteit met elkaar zorgen dat mensen in onze gemeenschap meer kansen krijgen. En zeker voor kinderen is dat belangrijk.
Al onze medewerkers zijn vrijwilligers. We worden daar niet voor betaald. Alleen een blij gezicht is meer dan betaling.

Voor de komende tijd willen we:

- Nog meer bekendheid verwerven.
- Onze voedselactie voortzetten
- Kinderen mogelijkheden bieden.
- Luisteren naar wat mensen nodig hebben.

Dus, hebt u een goed idee, een vraag: laat het weten.
Ons e-mailadres is: luistereens@outlook.com of bel of e-mail de pastoor.
En wilt u ons steunen? Ook dat kan.
Sinds kort zijn we een stichting. We hebben onze ANBI-status gekregen!
Nieuw rekeningnummer: NL13RBRB8834744861 ten name van stichting SAN.
U kunt dan onze nieuwe stichting steunen.

Ons stichtingbestuur:
B. Bemelmans-Stevens, voorzitter
J. Pluijmaekers-van Kempen, secretaris
J. Houben, penningmeester

Stichting Sociale Actie Nuth
RSIN 861970172TOP

Sponsoring

Tijdens onze laatste vergadering Kregen we van de gemeente een extra gift van € 2500.
De gemeenteraad had op voorstel van PvdA en Groen Links dit voorstel unaniem goedgekeurd.
Ook in Hulsberg werd aan ons gedacht. We kregen € 450.- van De bčs van Hulsberg.
TOP

Wat doet de SAN

Wat doet de SAN (Sociale Actie Nuth.)

Wij ondersteunen gezinnen die hulp kunnen gebruiken om redelijk normaal mee te kunnen doen in onze samenleving.
Dus voor kinderen die niet naar een feestje kunnen omdat ze geen geld voor een cadeautje hebben, zijn er cadeautjes om uit te zoeken. Nu liggen die bij Maatschappelijk werk.
Als Jarige Job of stichting leergeld niet kan worden ingeschakeld of het duurt erg lang om hulp te krijgen, helpen wij.
Merkt een leerkracht dat er in een gezin waarschijnlijk tekorten zijn op een moment, dan kan de school bij ons hulp krijgen. We hoeven niet te weten hoe een situatie is. We vertrouwen op de deskundigheid en het inzicht van school en Maatschappelijk Werk.
Als een kind iets extra’s nodig heeft, ook voor de overgang naar de brugklas, kunnen we helpen.
Zo hebben we ook geholpen bij communiefeest of andere bijzondere dagen. Veel mensen kennen nog de speelgoedwinkel die er was voor Sinterklaas of Kerstmis , vorig jaar.
We gaan ervan uit dat in onze omgeving ieder kind mogelijkheden moet krijgen. Samen lukt ons dat vast wel.

SAN.
Bertie Bemelmans, Voorzitter.


TOP

Een geslaagde actie rond de feestdagen.

In de weken voor Kerstmis hebben we weer, samen met een aantal politici, bij de winkels ingezameld. Sinds we met corona te maken hebben zamelen we geen voedsel meer in maar geld. Hiervoor halen we bij de winkels dan cadeaubonnen voor de supermarkt waar iemand het dichtst bij woont. We hebben gemerkt dat mensen dit fijn vinden. Ze kunnen kopen wat ze graag willen. Wij hoeven niet meer met pakketten te sjouwen en dat is ook fijn.
Zo hebben we weer heel wat mensen een extraatje kunnen geven voor de feestdagen.
Naast directe hulp in situaties waar dat nodig is, is dit ook een actie die we ieder jaar verzorgen.
Met Pasen komt weer zo'n actie.


TOP

We geven graag

Na onze Kerstactiviteit, die heel goed ontvangen is door de mensen, zijn we in januari verder gegaan.
We hebben niet alleen mensen geholpen, die dat nodig hadden, door voor eten of medische hulp te zorgen maar ook door de actie “broodnodig” te starten.
Een aantal mensen krijgt wekelijks lunchvoorzieningen voor de kinderen om hun broodtrommeltjes te vullen.
Intussen werken we verder omdat ons gevraagd is te kijken naar een kleine voedselbankwinkel voor Groot Nuth. (we noemen die nu Sam Sam.)
In onze folder voor de basisschool proberen we natuurlijk zoveel mogelijk mensen te bereiken.
We organiseren, samen met de basisschool, een actie -broodnodig-. Doel is: geen kind zonder brood naar school.


Samen met de Wereldwinkel delen we een kleine attentie uit aan ouderen. Iedereen mag weten dat wij in een dorp leven waar mensen elkaar helpen.
En natuurlijk staan we in december weer bij de winkels om voor een appeltje voor de dorst te zorgen. Zo hopen we dat voor mensen uit onze omgeving Kerstmis echt een feest kan zijn.
Ja, naastenliefde, nu noemen we dat vaak solidariteit. Het effect is gelukkig hetzelfde.

San Sociale Actie Nuth
mail: luistereens@outlook.com
Anbi rekening NL13RBRB8834744861

TOP

Pakketjes voor mensen die het nodig hebben


Samen met de wereldwinkel maken we pakketjes en brengen we deze kleine attentie naar mensen die dit even gewoon nodig hebben.

TOP

Nieuws en actueel