OPENLUCHTMIS IN GRIJZEGRUBBEN

In Grijzegrubben vond op 28 augustus een Jubelfeest plaats. Er was n.l. veel te vieren: de buurtvereniging vierde dit jaar haar 50-jarig bestaan, in 2020 bestond de Mariakapel 75 jaar en werd ook de jeu de boulesbaan in gebruik genomen. Vanwege de coronapandemie was er toen geen gelegenheid om dit te vieren. Bovendien moest de "Moele en Boele"plek nog officieel ingezegend en geopend worden.

De feestelijke openluchtmis vond plaats op deze plek die door de buurtvereniging was ingericht voor de Eucharistieviering die druk bezocht werd.
Ze werd muzikaal opgeluisterd door een ensemble van de Kon. Harmonie St. Bavo.
Pastoor Geilen zegende na de mis deze bijzondere ontmoetingsplaats rijkelijk in, waarna ze officieel werd geopend door wethouders die de boule gooiden.

John Wouters van de buurtvereniging nodigde iedereen uit voor een kop koffie met vlaai op de binnenplaats van Hoeve Dewez.
De zon brak toen door en het feest werd vervolgd met muziek van de Nuther Amusementskapel. Ook stonden optredens van een buuttereedner en de Limburgse Boerebloaskapel uit Genhout op het programma.
De organisatoren van buurtvereniging zullen terugkijken op een geslaagd Jubelfeest!
Terug